Personel techniczny naszej firmy posiada certyfikaty FGaz niezbędne do obsługi urządzeń powyżej 3 kg czynnika chłodniczego w urządzeniu.

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty oraz osoby fizyczne  posiadające urządzenia chłodnicze, klimatyzacyjne pompy ciepła co do których ustawodawca wymaga posiadania kart urządzeń oraz certyfikowanego serwisu. Brak takich kart będzie skutkowało wysokimi karami nakładanymi przez Ochronę Środowiska podczas kontroli.

 

GALERIA