Wnioski do KAWKI na 2017 rok

2016-12-30

Od 2 stycznia do 15 marca można składać wnioski do programu KAWKA na 2017 rok. Zapraszamy do składania wniosków na pozyskanie środków w 2017 roku, na likwidację uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem oraz zastąpienie ich ciepłem systemowym, gazem lub energią elektryczną w ramach programu KAWKA.

W 2017 r. na ten cel przeznaczona zostanie kwota ok. 2 mln zł.

W latach 2015 i 2016, z dotacji w ramach programu KAWKA skorzystało 157 wnioskodawców, modernizując 312 mieszkań w Poznaniu. Dzięki temu udało się wyeliminować 478 pieców lub kotłów opalanych paliwem stałym i zastąpiono je ogrzewaniem z miejskiej sieci ciepłowniczej, gazowym lub elektrycznym. W efekcie w Poznaniu zmniejszono w skali każdego roku emisję zanieczyszczeń do powietrza: o prawie 10 ton pyłów PM10 i 6 kg B (α)P.

Program KAWKA przeznaczony jest dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych, przedsiębiorców oraz dla jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.

Na terenie Poznania program KAWKA w latach 2015-2017 obejmuje trzy podobszary o największej koncentracji emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych związanych ze spalaniem paliw stałych w indywidualnych systemach grzewczych:

A1  –  Stare Miasto i Chwaliszewo (podobszar ograniczony: rzeką Wartą, ul. Królowej Jadwigi, torami kolejowymi).

C1  –  Północna Wilda (podobszar ograniczony: ul. Królowej Jadwigi, Dolna Wilda, Hetmańską, torami kolejowymi).

C6  –  Łazarz (podobszar ograniczony: ul. Hetmańską, Przybyszewskiego i Reymonta, Marcelińską, Matejki, Konopnickiej, Śniadeckich, Głogowską oraz torami kolejowymi).

Wsparcie udzielane jest na trwałą likwidację palenisk węglowych, na drewno, brykiety lub innego typu biomasę, w tym piece i kotły stanowiące wyposażenie lokali mieszkalnych lub usługowych w budynkach jedno- i wielo- rodzinnych na wskazanych podobszarach i zamiana na podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, piec gazowy lub ogrzewanie elektryczne.

Wysokość wsparcia wynosi do 80% kosztów kwalifikowanych netto, ale nie więcej niż 80,- zł/m2/lokal. Górny limit dofinansowania – 6.000,- zł/lokal.

Program KAWKA dofinansowany jest ze środków: NFOŚiGW (45%) – ostatni rok wsparcia, budżetu Miasta Poznania (30%) i WFOŚiGW (5%).

Zasady i tryb udzielania dotacji zostały określone w uchwale Rada Miasta Poznania Nr X/72/VII/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. (D. U. Woj. Wielkopolskiego z dn. 20.04.2015r. poz. 2567).

GALERIA